מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » רבינו בחיי

פרשת לך לך

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי