מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

אב המון גויים והצהרת בלפור

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר