מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

האם המלאכים הגיעו לאברהם?

ע"י: הרב אברהם ריבלין