מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

מה אליעזר חיפש ברבקה? ולמה?

ע"י: הרב אברהם ריבלין