מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

עשו, עמלק, המן, יון - כפירה ואמונה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור