מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

פרשת וישב

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי