מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

יעקב - נסיון לפי מדתו

ע"י: הרב אברהם ריבלין