מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה

ע"י: הרב אברהם ריבלין