מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

מכירת יוסף לפי רשבם והקשר לחנוכה

ע"י: הרב אברהם ריבלין