מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

להכיר טובה - אפילו נגד השכל

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור