מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

יהודה - הכרת הטוב

ע"י: הרב אברהם ריבלין