מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

"כל הנעשה תחת השמש - הכל בהכרזה מאיתו יתברך"

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור