מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

פרשת יתרו

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי