מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

פרשת משפטים/ שקלים

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי