מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שירת הים ,ולהבדיל מוצרט -קשר מפתיע בין עמלק לשמים

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר