מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

חומה וחמה, שונות קריעת ים סוף

ע"י: הרב אברהם ריבלין