מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

סדר עשרת הדברות, הכרת הטוב,

ע"י: הרב אברהם ריבלין