מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

מה עשה משה בהר סיני

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור