מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

בין אדם למקום לעומת בין אדם לחבירו

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר