מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

"ואל הארון תתן את העדות"

ע"י: הרב אברהם ריבלין