מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

מצות משלוח מנות - תיקון ל"עם מפוזר ומפורד"

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור