מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

משה רבינו והקשר לפורים -שיא הקדושה מול שיא הטומאה

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר