מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

פרשת ויקרא - פרשת החדש

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי