מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שבת ופסח - שני עדים המשלימים זה את זה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור