מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

זמן חרותנו - חרות רוחנית

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור