מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

שבת וחדש (רות) לע"נ הרב הדרי זצ"ל

ע"י: הרב אברהם ריבלין