מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

דברים לזכר הרב הדרי הלוחות נשארו, הלבנת פנים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור