מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

מרגלים מול עגל

ע"י: הרב אברהם ריבלין