מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

קרח, און בן פלת, דתן ואבירם, וההבדלים ביניהם

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור