מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

"ויקח קרח"

ע"י: הרב אברהם ריבלין