מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

"טעם מה שי בה"

ע"י: הרב אברהם ריבלין

Acrobat להורדת השיעור