מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

ניקוי א"י מהעמים הטמאים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור