מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

"יום הזכרון" - וברכת זכרונות

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור