מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

בשנה החדשה - להיות אדם חדש

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור