מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

אשר איננה טהורה - לשון נקיה

ע"י: הרב אברהם ריבלין