מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

למה הנסיון נקרא עקידה

ע"י: הרב אברהם ריבלין