מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

יעקב - האב של הגלות וההשרדות

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר