מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

הכרת הטוב מהנשים

ע"י: הרב אברהם ריבלין