מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » תולדות

דרישת ה'

ע"י: הרב ראובן טרגין