מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

תגובת ישראל לקריעת הים

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר