מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » יתרו

בירור סיבת העינוי במצרים

ע"י: הרב ראובן טרגין