מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

תוכחה אוהבת וענישה מכבדת

ע"י: הרב אברהם ריבלין

Acrobat להורדת השיעור