מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » משפטים

קדושת המשפט - מוסר בעבד עברי

ע"י: הרב ראובן טרגין