מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » תרומה

לבנות משכן בלב

ע"י: הרב ראובן טרגין