מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

להיות בן אדם ולכבד

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור