מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

משכן או אוהל מועד?

ע"י: הרב ראובן טרגין