מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

במה נדב ואביהוא חטאו? חוסר ענווה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור