מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שיחות הרב צבי יהודה

שבת זכור -צו

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר