מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שיחות הרב צבי יהודה

כי תצא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר