מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

ספירת העומר וכוח הדיבור

ע"י: הרב אברהם ריבלין

Acrobat להורדת השיעור